Registracija

Nakon slanja podataka za registraciju provjerava se vjerodostojnost podataka od strane naših djelatnika. Postupak traje oko 48 sati i nakon toga će pristup katalogu i narudžbe proizvoda biti omogućen. Informaciju o potvrdi registracije primit ćete na email adresu koju ste upisali u predlošku za registraciju.

Predložak za registraciju