Tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. predana je odgovornom obavljanju svojih poslovnih aktivnosti uz dužno poštovanje učinka na okoliš i održivi razvoj. Okoliš je odgovornost svih nas, te su svi zaposlenici odgovorni za rezultate u zaštiti okoliša.

Tvrtka teži neprestanom ostvarivanju boljih rezultata u ispunjavanju svojih normi zaštite okoliša, istovremeno radeći na sustavnom i neprekidnom prepoznavanju prilika kojima možemo preventivno djelovati na stalno smanjenje potencijalno negativnih utjecaja na okoliš, te teži i zadovoljenju očekivanja zainteresiranih strana.

Kako bi postigla ove ciljeve tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. čini sljedeće:

  • Obavlja poslove u skladu s važećim zakonima i propisima koji se odnose na aspekte okoliša tvrtke.
  • Provodi i certificira ISO 14001, međunarodno priznati sustav upravljanja zaštitom okoliša u svom cjelokupnom poslovanju, u svrhu osiguranja odgovornosti i trajnog poboljšanja.
  • Uključuje strategije, opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša u proces poslovnog planiranja kako bi osigurala da upravljanje utjecajem na okoliš bude sastavni dio njezinog poslovanja.
  • Postavlja opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša, prati rezultate i revidira procese u svrhu postizanja što boljih rezultata u odnosu na visoke norme zaštite okoliša.
  • Utvrđuje i provodi načine boljeg korištenja materijala i resursa, smanjenja emisija na minimum, te recikliranje otpada.
  • Obvezuje se na zaštitu okoliša štednjom energije 
  • Potiče i obučava svoje zaposlenike za prepoznavanje i djelovanje u poboljšanju učinkovitosti upravljanja zaštitom okoliša i otpadom.

Politika zaštite okoliša PM-PU02-PZO-01/1 temelji se na međunarodnoj normi
ISO 14001:2015.

Zagreb, 15.01.2018.
Uprava: Marko Gorički