Kratka povijest

Tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. osnovana je 1995. kao ekskluzivni distributer Abbott Laboratories. Nakon što je Abbott Laboratories osnovao vlastiti područni ured, Pharmamed je iskoristio svoje znanje, iskustvo i kontakte te samostalno razvio poslovanje postavši vodećim dobavljačem u području anesteziologije i intenzivnog liječenja sa širokim portfolijem proizvoda u zbrinjavanju dišnog puta, monitoriranju pacijenata, liječenju boli, infuzije, drenažnim sustavima i regulaciji tjelesne temperature.

Dokazavši svoju uspješnost u području anesteziologije i intenzivnog liječenja Pharmamed donosi stratešku odluku te se uključuje u područje kirurgije, intervencijske radiologije, ortopedije te invazivne kardiologije. Odabirom kvalitetnih dobavljača osvaja sve veći dio tržišta te iznova dokazuje ulogu lidera.

Misija

Pharmamed Mado d.o.o. osmislio je izjavu svoje misije, „to have an Impact for Life®“. Pharmamed svojim aktivnostima globalno, na svjetskom tržištu, prepoznaje i odabire inovativne, klinički opravdane medicinske proizvode, te ih čini dostupnim našem tržištu, što kontinuirano utječe na kvalitetu liječenja, te tako i na sam život.

"Impact for Life®" označava neprekidan, postojan i općenito pozitivan utjecaj na sve aspekte našeg djelovanja u zajednici.

Vizija

Biti vodeća tvrtka na tržištu koja je uzor izvrsnosti u stvaranju dodane vrijednosti u području medicine, te pružanju visoke kvalitete u svim smjerovima svog djelovanja na dobrobit klijenata i zaposlenika.

Ciljevi

 • Održavati zadovoljstvo kupaca na najvišoj razini
 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • Osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu zaštite okoliša
 • Kontinuiran rad na jačanju brand-a Pharmamed Mado d.o.o.
 • Primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001
 • Stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša

Strategija razvoja

Strategija razvoja tvrtke Pharmamed Mado d.o.o. je jačanje kvalitete poslovanja te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš prema zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001. Izuzetno nam je zadovoljstvo objaviti da je tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. već certificirana prema ovim normama. Ovi su ISO certifikati potvrda poslovnih uspjeha te poticaj za nova postignuća. Norma ISO 14001 jest međunarodna norma koja određuje kako razviti učinkovit i nadziran sustav upravljanja okolišem. Također, implementacijom ove norme u naš cjelokupni sustav poslovanja želimo podignuti svijest o negativnim utjecajima na okoliš, kako naših zaposlenika, tako i naših klijenata. ISO 9001 služi kao model za upravljanje kvalitetom pružanja usluga kupcima i korisnicima, a obuhvaća glavne procese unutar tvrtke od nabave, razvoja, skladištenja, prodaje i distribucije, osiguravajući da su svi ovi procesi vođeni u kontroliranim uvjetima.

Edukacija

Kako smo tvrtka usredotočena na potrebe kupaca, aktivno sudjelujemo na lokalnim i regionalnim kongresima povezanim s područjem našeg djelovanja. Kako bismo doveli kliničku edukaciju do najviših standarda, u suradnji s našim dobavljačima težimo podignuti kvalitetu kongresa doprinosom eminentnih kliničara.

Pharmamed osigurava kontinuiranu edukaciju. Naš tim kompetentnih stručnjaka, od kojih mnogi imaju kliničko iskustvo, blisko surađuju s organizacijama medicinskih sestara kako bi poboljšali profesionalni razvoj i udovoljili kontinuiranim edukacijskim potrebama.

Pharmamed implementira posebne bolničke edukacijske programe pri upoznavanju s novim i naprednim tehnologijama. Ne samo da želimo osigurati ispravnu upotrebu novih proizvoda nego također želimo pomoći bolničkom osoblju pri implementiranju novih postupaka i neophodnih djelatnosti koje zahtijeva upravljanje novim tehnologijama.

Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe kupaca te njihovo zadovoljstvo najvažnije su vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju uspješnost. Poslovni procesi naše tvrtke i proizvodi koje nudimo temelje se na načelima upravljanja kvalitetom i okolišem. Naš sustav ćemo kontinuirano unaprjeđivati i poboljšavati i izvan zahtjeva međunarodnih normi. Osoblje koje činiti naš tim biti će stručno i ambiciozno, te će imati mogućnost i obvezu kontinuiranog razvoja i stručnog usavršavanja. Informatičke i komunikacijske resurse stalno ćemo obnavljati i nabavljati najsuvremeniju opremu, čime ćemo osigurati ugodno i efikasno radno okruženje.

Politika zaštite okoliša

Tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. predana je odgovornom obavljanju svojih poslovnih aktivnosti uz dužno poštovanje učinka na okoliš i održivi razvoj. Okoliš je odgovornost svih nas, te su svi zaposlenici odgovorni za rezultate u zaštiti okoliša. Tvrtka teži neprestanom ostvarivanju boljih rezultata u ispunjavanju svojih normi zaštite okoliša, istovremeno radeći na sustavnom i neprekidnom prepoznavanju prilika kojima možemo preventivno djelovati na stalno smanjenje potencijalno negativnih utjecaja na okoliš, te teži i zadovoljenju očekivanja zainteresiranih strana. Kako bi postigla ove ciljeve tvrtka Pharmamed Mado d.o.o. čini sljedeće:

 • Obavlja poslove u skladu s važećim zakonima i propisima koji se odnose na aspekte okoliša tvrtke.
 • Provodi i certificira ISO 14001, međunarodno priznati sustav upravljanja zaštitom okoliša u svom cjelokupnom poslovanju, u svrhu osiguranja odgovornosti i trajnog poboljšanja.
 • Uključuje strategije, opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša u proces poslovnog planiranja kako bi osigurala da upravljanje utjecajem na okoliš bude sastavni dio njezinog poslovanja.
 • Postavlja opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša, prati rezultate i revidira procese u svrhu postizanja što boljih rezultata u odnosu na visoke norme zaštite okoliša.
 • Utvrđuje i provodi načine boljeg korištenja materijala i resursa, smanjenja emisija na minimum, te recikliranje otpada.
 • Obvezuje se na zaštitu voda putem štednje.
 • Obvezuje se na zaštitu klime smanjenjem korištenja energije i emisija iz rashladnih tekućina.
 • Potiče i obučava svoje zaposlenike za prepoznavanje i djelovanje u poboljšanju učinkovitosti upravljanja zaštitom okoliša i otpadom.