O nama

PHARMAMED-MADO d.o.o. je trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost registracija i promocija medicinskih proizvoda s fokusom na anesteziju, intenzivno liječenje, onkologiju, liječenje boli, pedijatriju, urologiju, kirurgiju, ortopediju, traumatologiju, invazivnu kardiologiju i intenzivnu radiologiju.

PHARMAMED-MADO d.o.o. je koristeći svoje znanje, iskustvo i kontakte za nezavisan razvoj postao vodeći dobavljač za područje anestezija i jedinca intenzivnog liječenja sa širokim portfolijom u Airway menadžmentu, monitoriranju pacijenata, vaskularnom pristupu, menadžmentu boli, infuziji, beziglenim pripojima, drenažnim sustavima i upravljanju temperaturom. U tijeku poslovanja proširuje područje svoje djelatnosti na kirurgiju, ortopediju, traumatologiju i duge grane medicine.

Svojim djelovanjem na tržištu, PHARMAMED-MADO d.o.o. tijekom godina razvio je reputaciju pouzdanog partnera za nabavu medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme kroz distribuciju inovativne, klinički opravdane i tehnološki naprednije opreme te edukaciju osoblja koja navedenu opremu prodaje kao i medicinskog osoblja koji su korisnici iste.

Usmjerenost na kupce, njihovo zadovoljstvo proizvodima koji se distribuiraju kao i stručni zaposlenici temeljna su postavka poslovanja društva Pharmamed-mado d.o.o. uslijed čega se implementacija sustava upravljanja kvalitetom i okolišem nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju Društva.

Tvrtka PHARMAMED-MADO d.o.o. osnovana je 1995. kao ekskluzivni distributer Abbott Laboratories. Nakon što je Abbott Laboratories osnovao vlastiti područni ured, Pharmamed je iskoristio svoje znanje, iskustvo i kontakte te samostalno razvio poslovanje postavši vodećim dobavljačem u području anesteziologije i intenzivnog liječenja sa širokim portfolijem proizvoda u zbrinjavanju dišnog puta, monitoriranju pacijenata, liječenju boli, infuzije, drenažnim sustavima i regulaciji tjelesne temperature.

Dokazavši svoju uspješnost u području anesteziologije i intenzivnog liječenja Pharmamed donosi stratešku odluku te se uključuje u područje kirurgije, intervencijske radiologije, ortopedije te invazivne kardiologije. Odabirom kvalitetnih dobavljača osvaja sve veći dio tržišta te iznova dokazuje ulogu lidera.

Misija

PHARMAMED-MADO d.o.o. osmislio je izjavu svoje misije, „to have an Impact for Life®“. Pharmamed svojim aktivnostima globalno, na svjetskom tržištu, prepoznaje i odabire inovativne, klinički opravdane medicinske proizvode, te ih čini dostupnim našem tržištu, što kontinuirano utječe na kvalitetu liječenja, te tako i na sam život.

"Impact for Life®" označava neprekidan, postojan i općenito pozitivan utjecaj na sve aspekte našeg djelovanja u zajednici.

Vizija

Biti vodeća tvrtka na tržištu koja je uzor izvrsnosti u stvaranju dodane vrijednosti u području medicine, te pružanju visoke kvalitete u svim smjerovima svog djelovanja na dobrobit klijenata i zaposlenika.

Ciljevi

 • Održavati zadovoljstvo kupaca na najvišoj razini
 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • Osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu zaštite okoliša
 • Kontinuiran rad na jačanju brand-a PHARMAMED-MADO d.o.o.
 • Primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001
 • Stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša

Strategija razvoja

Strategija razvoja tvrtke PHARMAMED-MADO d.o.o. je jačanje kvalitete poslovanja te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš prema zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001. Izuzetno nam je zadovoljstvo objaviti da je tvrtka PHARMAMED-MADO d.o.o. već certificirana prema ovim normama. Ovi su ISO certifikati potvrda poslovnih uspjeha te poticaj za nova postignuća. Norma ISO 14001 jest međunarodna norma koja određuje kako razviti učinkovit i nadziran sustav upravljanja okolišem. Također, implementacijom ove norme u naš cjelokupni sustav poslovanja želimo podignuti svijest o negativnim utjecajima na okoliš, kako naših zaposlenika, tako i naših klijenata. ISO 9001 služi kao model za upravljanje kvalitetom pružanja usluga kupcima i korisnicima, a obuhvaća glavne procese unutar tvrtke od nabave, razvoja, skladištenja, prodaje i distribucije, osiguravajući da su svi ovi procesi vođeni u kontroliranim uvjetima.

Edukacija

Kako smo tvrtka usredotočena na potrebe kupaca, aktivno sudjelujemo na lokalnim i regionalnim kongresima povezanim s područjem našeg djelovanja. Kako bismo doveli kliničku edukaciju do najviših standarda, u suradnji s našim dobavljačima težimo podignuti kvalitetu kongresa doprinosom eminentnih kliničara.

Pharmamed osigurava kontinuiranu edukaciju. Naš tim kompetentnih stručnjaka, od kojih mnogi imaju kliničko iskustvo, blisko surađuju s organizacijama medicinskih sestara kako bi poboljšali profesionalni razvoj i udovoljili kontinuiranim edukacijskim potrebama.

Pharmamed implementira posebne bolničke edukacijske programe pri upoznavanju s novim i naprednim tehnologijama. Ne samo da želimo osigurati ispravnu upotrebu novih proizvoda nego također želimo pomoći bolničkom osoblju pri implementiranju novih postupaka i neophodnih djelatnosti koje zahtijeva upravljanje novim tehnologijama.

Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe kupaca te njihovo zadovoljstvo najvažnije su vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju uspješnost. Poslovni procesi naše tvrtke i proizvodi koje nudimo temelje se na načelima upravljanja kvalitetom i okolišem. Naš sustav ćemo kontinuirano unaprjeđivati i poboljšavati i izvan zahtjeva međunarodnih normi. Osoblje koje činiti naš tim biti će stručno i ambiciozno, te će imati mogućnost i obvezu kontinuiranog razvoja i stručnog usavršavanja. Informatičke i komunikacijske resurse stalno ćemo obnavljati i nabavljati najsuvremeniju opremu, čime ćemo osigurati ugodno i efikasno radno okruženje.

Politika zaštite okoliša

Tvrtka PHARMAMED-MADO d.o.o. predana je odgovornom obavljanju svojih poslovnih aktivnosti uz dužno poštovanje učinka na okoliš i održivi razvoj. Okoliš je odgovornost svih nas, te su svi zaposlenici odgovorni za rezultate u zaštiti okoliša. Tvrtka teži neprestanom ostvarivanju boljih rezultata u ispunjavanju svojih normi zaštite okoliša, istovremeno radeći na sustavnom i neprekidnom prepoznavanju prilika kojima možemo preventivno djelovati na stalno smanjenje potencijalno negativnih utjecaja na okoliš, te teži i zadovoljenju očekivanja zainteresiranih strana. Kako bi postigla ove ciljeve tvrtka PHARMAMED-MADO d.o.o. čini sljedeće:

 • Obavlja poslove u skladu s važećim zakonima i propisima koji se odnose na aspekte okoliša tvrtke.
 • Provodi i certificira ISO 14001, međunarodno priznati sustav upravljanja zaštitom okoliša u svom cjelokupnom poslovanju, u svrhu osiguranja odgovornosti i trajnog poboljšanja.
 • Uključuje strategije, opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša u proces poslovnog planiranja kako bi osigurala da upravljanje utjecajem na okoliš bude sastavni dio njezinog poslovanja.
 • Postavlja opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša, prati rezultate i revidira procese u svrhu postizanja što boljih rezultata u odnosu na visoke norme zaštite okoliša.
 • Utvrđuje i provodi načine boljeg korištenja materijala i resursa, smanjenja emisija na minimum, te recikliranje otpada.
 • Obvezuje se na zaštitu voda putem štednje.
 • Obvezuje se na zaštitu klime smanjenjem korištenja energije i emisija iz rashladnih tekućina.
 • Potiče i obučava svoje zaposlenike za prepoznavanje i djelovanje u poboljšanju učinkovitosti upravljanja zaštitom okoliša i otpadom.