Torakalna drenaža

2017-10-23 23:33:00

Drenaža prsišta svakodnevan je postupak koji se provodi kako bi se omogućila normalna ekspanzija pluća prilikom disanja, koja može biti narušena patološkom pojavom zraka (pneumotoraks) ili slobodnog sadržaja (likvidotoraks) u spomenutim prostorima te različitim kirurškim intervencijama. Od svoje pojave drenaže su evoluirale od jednostavnih sustava sa cijevi uronjenom u vodu, do složenijih sustava s dvije ili tri boce, što omogućava kvalitetnu regulaciju negativnog tlaka u sustavu, praćenje nakupljanja zraka u prsištu i njegovu evakuaciju te praćenje dinamike nakupljanja sadržaja. REDAX-ove drenaže konstruirane su sukladno ovim temeljnim idejama, uvažavajući potrebe za funkcioniranjem u različitim uvjetima i jednostavnim i sigurnim rukovanjem.

Redax je razvio inovativan program drenaža koje predstavljaju poboljšane verzije torakalnih drenažnih sustava koje smo da sada navikli koristiti.

Svaki od proizvoda iz ovog programa ima specijalnu karakteristiku, koja između ostalog omogućava pacijentu da se slobodno kreće te se samim time smanjuje rizik komplikacija od smanjenog kretanja.

Mobile proizvodi, kao što i ime sugerira, podržavaju mobilnost pacijenta, manji su, lakši su i manje ograničavajući nego tradicionalni torakalni drenažni sustavi, no istovremeno se mogu vrlo učinkovito koristiti u svakodnevnom postoperativnom praćenju pacijenata.

Kliničari su vrlo dobro upoznati s komplikacijama koje sa sobom nosi smanjena pokretljivost pacijenata, ali i sa prednostima rane mobilizacije pacijenata.

Omogućavajući rano ustajanje iz kreveta, mobilni drenažni sustavi ne samo da pospješuju brz oporavak nego smanjuju boravak u bolnici, a time i troškove liječenja – danas jedan od najvažnijih ciljeva u zdravstvu.

3MOBILE

Drentech 3mobile - torakalni drenažni sustav

Tvrtka Redax razvila je novu generaciju torakalnog drenažnog sustava koji pruža jedinstvene značajke:

 • prilagodljiv: drenažni sustav moguće je koristiti gravitacijom ili aspiracijom s prenosivom vakuumskom jedinicom koja prati gubitak zraka.
 • prenosiv: sustav je moguće prilagoditi vakuumskoj jedinici koja omogućuje transportiranje i pomicanje bolesnika dok je aspiracija uključena.
 • neovisan: aspiracija je potpuno neovisna o bolničkom izvoru vakuuma, što osigurava pravu fleksibilnost.

PALM EVO

Drentech Palm Evo je neovisan, mobilan sustav za nadzor intrapleuralnog pritiska i curenja zraka u torakalnoj kirurgiji.

Mod za sukciju

 • Potpuno neovisan od bolničkog vakuumskog sustava
 • Regulacija sukcije od -10 do -60cmH2O (-1 do -6 kPa)
 • Mobilna vakuumska jedinica s punjivom baterijom do 36 sati korištenja

Način praćenja

 • Praćenje curenja zraka i intrapleuralnog pritiska u realnom vremenu i pohranjivanje podataka
 • Podatci o pacijentu stalno dostupni u brojčanom i grafičkom obliku
 • Mini USB priključak za preuzimanje podataka

Poboljšanje upravljanja dreniranja pruža elemente za potpuno procjenjivanje stanja pacijenta

 • Potpuna svjesnost pacijenta: spremanje podataka o curenju zraka do 99 sati
 • Intrapleuralno praćenje održava tradicionalno vizualno procjenjivanje pomoću gradiranog podvodnog ventila
 • Odmah dostupno u digitalnom ili grafičkom načinu pomoću ekrana osjetljivog na dodir
 • Spremanje podatka o curenju zraka također u potpunom gravitacijskom načinu
 • Opremljen video i audio alarmima

← Povratak...