StarMed

2017-10-23 23:31:40

StarMed respiratorne kacige dizajnirane za neinvazivnu ventilaciju (NIV) i CPAP terapiju pružaju alternativu do sada korištenim tradicionalnim maskama.

Nudeći nekoliko kliničkih prednosti za pacijenta i medicinsko osoblje, korištenje kacige pomaže u prevladavanju mnogih problema s endotrahealnom intubacijom i uporabom maske za lice koje kod dugotrajne upotrebe mogu izazvati oštećenje kože /tkiva tj. dekubitus.

Korištenje kacige najčešće se povezuje s povećanom udobnošću pacijenta i poboljšanim rezultatima NIV, što dovodi do smanjenja ukupnog vremena ventilacije i duljine boravka u jedinici intenzivnog liječenja.

Do sada smo Vam već imali priliku predstaviti kacige s raznim mogućnostima:

 • StarMed respiratorna kaciga za CPAP terapiju
 • StarMed CaStar kaciga s mogućnošću otvaranja poklopca za CPAP terapiju
 • StarMed Ventukit  za CPAP terapiju
 • StarMed CaStar kaciga za CPAP terapiju
 • StarMed Ventukit kaciga za CPAP terapiju
 • StarMed CaStar Infant kaciga za CPAP terapiju
 • StarMed CaStar Ped pedijatrijska kaciga za CPAP terapiju,
 • CPAP dodatnu opremu za dišne puteve StarMed.

Zadovoljstvo nam je najaviti nekoliko poboljšanja u paleti proizvoda CaStar respiratornih kaciga.

Četiri su ključna poboljšanja:

 1. Svi pokrovi kacige će biti proizvedene od materijala koji ne sadrže ftalati.
 2. Otvor za pristup bolesniku redizajniran je pomoću polu-prozirne plastike s priključkom.
 3. Optimiziran je pristup u slučaju korištenja sonde ili katetera.
 4. Priključci za disanje sada imaju novi oblik unutarnjeg difuzora protoka.

Što se tiče navedenih promjena u dizajnu proizvoda ,one su već  implementirane u kacige za odrasle CaStar, CaStar Next, serije CaStar Light Hood za sve CPAP, NIV i Ventukit verzije.

Kasnije ove godine, ista ključna poboljšanja proširit će se na CaStar Ped i Infant kacige.

← Povratak...