Airtraq

Prvenstveno se koristi kod pacijenata kod kojih postoji rizik otežane intubacije, neuspjele klasične laringoskopije, pretjerano pretilih pacijenata, pacijenata kod politraume, hitnom zbrinjavanju, pacijenata sa imobiliziranom kralježnicom, infektivnih bolesti, hitnog carskog reza, pomoć pri traheostomiji, pacijenata sa koronarnim bolestima i aritmijama, pacijenata koji zahtijevaju intubaciju u sjedećem položaju, pedijatrijskih pacijenata te uk... :: 2017-10-23 23:26:53

Opširnije...