TrachSeal

Svaki put kada je dišni put otvoren prema atmosferi može doći do niza teškoća kako za pacijenta tako i za osoblje koje je zaduženo za brigu o pacijentu. Neke od teškoća su gubitak PEEP-a i mogućnost ugrožavanja ventilacije, mogućnost desaturacije kisika, bakterije i ostali patogeni mogu ući u pacijentova pluća te pri kašljanju može doći do unakrsne kontaminacije.

Upotrebom sistema za zatvorenu sukciju omog... :: 2017-10-23 23:29:54

Opširnije...

Indukcijski set za anesteziju

Intersurgical indukcijski set za anesteziju koji je od sada dostupan, sadržajno u jednom paketu objedinjuje tri standardna proizvoda: One-piece Guedel Airway, QuadraLite eko anesteziološku masku i Clear-Guard Midi bakteriološko-virološki filtar. Setovi su dostupni pod dva različita kataloška broja koja ujedno označavaju veličinu proizvoda unutar paketa. Set pod kataloškim brojem 7193002 sadrži  QuadraLit... :: 2017-10-23 23:29:31

Opširnije...

DOSI-FUSER®

DOSI-FUSER® je jednokratna elastomerička pumpa za primjenu kontinuirane infuzije, koja radi bez baterija i električne energije te je primijenjiva i kod pacijenata koji nisu u bolnici. Sastoji se od elastomeričkog balona koji se nalazi unutar transparentnog rigidnog kućišta i infuzijske linije unutar koje se nalazi kapilarna membrana. Svaki infuzijski set ima Luer- Lock konektor kako bi se mogao lako i sigurno spojiti na pacijenta.2017-10-23 23:28:44

Opširnije...