U posljednje su vrijeme značajna fizička, društvena, psihološka i ekonomska opterećenja koje infekcije uzrokuju povećala svijest kako vlade tako i javnosti o važnosti njihove prevencije. Ova je povećana pozornost odraz trenutačne sklonosti da se svaki zaposlenik bolnice smatra odgovornim za vlastite dužnosti po pitanju kontrole infekcije te je također odraz težnje da se infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi smatraju medicinskim pogreškama koje je moguće izbjeći.

Hrvatska je u tijeku usklađivanja zakonske regulative s europskom 2012. donijela na snagu Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12), a u ožujku 2013. donijela je Nacionalni program za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom. Veliki su to koraci za nacionalno zdravstvo, no puno je toga još potrebno učiniti kako bi se ovo područje shvatilo ozbiljnom prijetnjom u javnom zdravstvu.

Pharmamed je prepoznao ovo globalno opterećenje te u skladu sa svojom misijom želi pozitivno utjecati pronalazeći proizvode u svom portfoliju koji smanjuju mogućnost bolnički stečenih infekcija (HAI). Izdvojili bismo neke od bolnički stečenih infekcija te kojim proizvodima iz našeg portfolija možete utjecati na njihovu prevenciju.

VAP – ventilatorom stečena pneumonija

Kliničkih dokaza o tome koliko je važna prevencija ima zaista mnogo te možemo navesti i velik broj izvora. Izdvojit ćemo jednu tablicu koja sistematično prikazuje načine utjecaja na prevenciju VAP-a kod pacijenata koje je potrebno intubirati, a koja može kvalitetno poslužiti kao smjernica u prevenciji VAP-a.

Kako je vidljivo jedan od koraka prije intubacije je provjera mogućnosti korištenja neinvazivne mehaničke ventilacije. Pharmamed u svom portfofiju ima cijelu grupu proizvoda posvećenu neinvazivnoj ventilaciji, stoga je najbolje uputiti Vas na naš webkatalog proizvoda gdje možete izabrati upravo ovu grupu.

Nakon same intubacije spominje se nekoliko uputa poput: upotrebe ovlaživača, korištenja zatvorene sukcije, upotreba otopine za ispiranje usne šupljine koja sadrži klorheksidin.

Jedan od naših najvećih dobavljača Intersurgical ima velik broj proizvoda kojima možemo utjecati na prevenciju VAP-a. Dugotrajna suradnja osigurana je kvalitetom proizvoda te kontinuiranim razvojem, što Pharmamed kao tvrtka primarno zahtijeva prilikom odabira dobavljača. Kako biste dobili što bolju sliku proizvoda koji se mogu koristiti u prevenciji VAP-a predlažemo da odaberete Intersurgical kao dobavljača te pregledate popis proizvoda.

Izvor: Ventilator-Associated Pneumonia: Diagnosis, Treatment, and Prevention,Steven M. Koenig and Jonathon D. TruwitClin Microbiol Rev. 2006 Oct; 19(4): 637–657., doi:  10.1128/CMR.00051-05

Infekcije povezane s centralnim venskim kateterima

Ove infekcije još uvijek su jedan od vodećih uzročnika nozokomijalnih infekcija, osobito u jedinicama intenzivnog liječenja. Pharmamed i u ovom području ima značajan broj kvalitetnih proizvoda kojima može utjecati na prevenciju.

Jedan od glavnih koraka prevencije je kvalitetna priprema i dezinfekcija kože prije postavljanja katetera. Kao velika novost u našem portfoliju je aplikator s povidon jodom, a koji je dizajniran prema našim zahtjevima osluškujući potrebe zdravstvenih djelatnika. Jedna od zanimljivosti kod uvođenja umbilikalnog katetera jest ta da se ne smije koristiti tinktura joda, no može se koristiti povidon jod čime je ovaj aplikator primjenjiv i kod najmanjih pacijenata.

Također u području dezinfekcije kože možemo ponuditi i dezinfekcijske maramice koje sadrže alkohol te 0,5% klorheksidina.  Ove maramice iznimno su popularne kod naših korisnika upravo radi svoje veličine i praktičnog pakiranja.

Smjernice CDC-a nalažu korištenje jednokratnih komorica za invazivno mjerenje tlaka te korištenje zatvorenog sustava ispiranja. Pharmamed i u ovom segmentu nudi velik izbor za različite potrebe.

Kod korištenja katetera s beziglenim pripojima preporuča se korištenje pripoja s tzv. split septumom te se preporuča izbjegavanje korištenja katetera s pripojima koji imaju mehaničku valvulu. Kako bi bio u skladu s takvim smjernicama naš dobavljač centralnih venskih katetera zamijenio je pripoje na svojim kateterima te oni sada sadrže bezigleni pripoj bez mehaničke valvule.

Infekcije kirurškog mjesta

Infekcije kirurškog mjesta po učestalosti bolničkih infekcija nalaze se na trećem mjestu, nakon urinarnih infekcija i pneumonija. Procjenjuje se da oko 2-5% bolesnika razvije infekciju kirurškog mjesta nakon čistih kirurških zahvata koji ne zahvaćaju abdomen, a 20% bolesnika nakon abdominalnih zahvata.

Jedna od smjernica prije, tijekom i nakon operacije uključuje normotermiju pacijenta putem uređaja koji upuhuju topli zrak u podlogu ispod pacijenta. Pharmamed je prepoznao važnost ove vrste prevencije infekcija te u svom portfoliju posvećuje prostor upravo ovoj tehnologiji. Kao novost u ovom dijelu portfolija su dječje podloge koje se koriste ispod pacijenta. Za više informacija pregledajte grupu proizvoda grijanje/hlađenje pacijenata.

Kako bi smanjili prevenciju infekcija i prilikom same dezinfekcije kirurškog mjesta Pharmamed nudi već spomenuti aplikator, čime se mogućnost infekcije praktički eliminira jer nema doticaja zdravstvenog djelatnika i pacijenta već je koža u isključivom doticaju sa sterilnim aplikatorom.

Bolesti prenosive krvlju – ubodni incidenti

Prema Pravilniku o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13 i 17/17), svaki je Poslodavac dužan ukinuti nepotrebnu uporabu oštrih predmeta. Sukladno tome preporučljivo je koristiti beziglene pripoje umjesto igala. Pharmamed je odavno prepoznao načine kako i zdravstvene djelatnike zaštititi od infekcija te nam je jedan od ciljeva i dalje širiti svijest o važnosti korištenja beziglenih pripoja naspram igala. Naša ponuda beziglenih pripoja obuhvaća pripoje različitih brzina protoka kako bi se što bolje prilagodili potrebama pacijenata.

Izvori:

 1. F. Vrijens, F. Hulstaert, S. Van de Sande, S. Devriese, I. Morales, Y. Parmentier, Hospital-acquired, laboratory-confirmed bloodstream infections: linking national surveillance data to clinical and financial hospital data to estimate increased length of stay and healthcare costs, Journal of Hospital Infection, Volume 75, Issue 3, 2010, Pages 158-162, ISSN 0195-6701, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2009.12.006.
 2. Yokoe DS, Anderson DJ, Berenholtz SM, et al. A Compendium of Strategies to Prevent Healthcare-Associated Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Updates. Infection control and hospital epidemiology : the official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2014;35(8):967-977. doi:10.1086/677216.
 3. Eggimann, Philippe & Pittet, Didier. (2002). Infection control in ICU. Chest. 120. 2059-93. 10.1378/chest.120.6.2059.
 4. Vandijck DM, Racco M, Horn K. Central catheter-related infections. Crit Care Nurse. 2007 Aug;27(4):14; author reply 14. PubMed PMID: 17671241.
 5. Jarvis WR. The Lowbury Lecture. The United States Approach to Strategies in the Battle Against Healthcare-Associated Infections, 2006: Transitioning from Benchmarking to Zero Tolerance and Clinician Accountability. Journal of Hospital Infection. 2007;65(Suppl 2):3–9
 6. Yokoe DS, Mermel LA, Anderson DJ, Arias KM, Burstin H, Calfee DP, Coffin SE,Dubberke ER, Fraser V, Gerding DN, Griffin FA, Gross P, Kaye KS, Klompas M, Lo E, Marschall J, Nicolle L, Pegues DA, Perl TM, Podgorny K, Saint S, Salgado CD, Weinstein RA, Wise R, Classen D. A compendium of strategies to prevent healthcare-associated infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Oct;29 Suppl 1:S12-21. doi: 10.1086/591060. PubMed PMID:18840084.
 7. Prim.dr.sc. Vesna Tripković, Infekcije kirurškog mjesta; https://www.yumpu.com/xx/document/view/38073524/tripkovic-infekcije-kirurskog-mjestapdf
 8. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW, Leas B, Stone EC, Kelz RR, Reinke CE, Morgan S, Solomkin JS, Mazuski JE, Dellinger EP, Itani KMF, Berbari EF, Segreti J, Parvizi J, Blanchard J, Allen G, Kluytmans JAJW, Donlan R, Schecter WP, for the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg.2017;152(8):784–791. doi:10.1001/jamasurg.2017.0904
 9. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (2011); https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/index.html
 10. Ventilator-Associated Pneumonia: Diagnosis, Treatment, and Prevention,Steven M. Koenig and Jonathon D. TruwitClin Microbiol Rev. 2006 Oct; 19(4): 637–657., doi:  10.1128/CMR.00051-05
 11. dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., Carmen H. Kostrenčić, mag. pharm., Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi; Utjecaj upotrebe kirurških konaca obloženih triklosanom na infekciju kirurškog mjesta (engl. Impact of triclosancoated sutures on surgical site infection): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 09/2014.
 12. Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13 i 17/17)
 13. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12)